Prof. Dr. Ahmet İshak Demir
Akademik

Akademik

Edit Kitaplar | Makaleler | Bildiriler | Çeviriler | Tanıtımlar | Konferanslar | Programlar

Kitaplar

1993: Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham (Yüksek Lisans tezim)

2000: Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam’a Bakışı (Doktora tezim)

2011: Klasik dönem mezhepler tarihi kaynaklarının objektifliği İmamiyye Şiası Örneği

2017: İmamiyye Şiasında İmam ve Toplum

Edit Kitaplar

2006: Dini Otorite

2010: Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu

2016: Tevfik İleri Sempozyumu

Makaleler

2003: İsna ‘Aşeriyye’de İmamın Otoritesi

2005: İbnu’l-Mutahhar el-Hillî’ye Göre İmamet

2009: İmamiyye Şi’ası’nda İmamın Yetkilerinin Fakihlerce Devralınma Süreci

2011: Cem Dergisi’nin Bakış Açısıyla Kerbelâ

2011: Mezhepler Tarihi Akademik Yayınlar Bibliyografyası

2012: Mezhepler Tarihi Akademik Makaleler Bibliyografyası

2016: Cem Dergisi’nde Sunulan Alevilik Kavram Kaynak ve Tarihi

2017: Cem Dergisi’nin Sunumuyla Alevilik’te İnançlar

2017: Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler

2018: Cem Dergisi’nin Sunumuyla Alevi Gelenekte İbadetler

Bildiriler

2003: İmâmiyye Şiasında Dini Otorite

2015: Bir Cumhuriyet Aydını Olarak M. Şemsettin Günaltay

2017: İslam Kültüründe Mezhepler Üstü Din Kardeşliği Vurgusu

Çeviriler

2004: İkbal in Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve Kader

Tanıtımlar

2001: Hatice Kelpetin Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları

2011: Uluslararası Muhammed b. Tavit et-Tanci Sempozyumunun Ardından

2021: Prof. Dr. Hasan ONAT, Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci

Konferanslar

1998: Mezhep Ayrımcılığı

2001: Bidat ve Hurafe

2002: Hz. Peygamberin Örnekliği

2003: Özürlüler ve Kader

2004: Hz. Peygamberin İnsanlarla İlişkileri

2005: Nereden Geldim İlahiyata?

2006: İslam’da Peygamberlere İman

2007: Şi’î Sünnî Ayrımının Tarihsel Kökleri

2012: İslam ve Mezhepler

2014: Din Mezhep İnsan

2015: Cumhuriyet Aydınlarının Din Algısı

2016: Hatm-i Nübüvvet

2017: Allah Evren İnsan ve Nübüvvet

2017: İmam Hatipli Olmak

2018: Niçin Deizm?

2019: Son Peygamberlik ve Allah’la İletişim

2019: Ateizm ve Deizm

2019: Dini Akimin Dini Temsil Yetkisi

2019: İslam Kültüründe Mezhep ve Vahdet

2020: İlahiyat Kazandım Şimdi Ne Olacak?

2021: Merhamet Ekseninde Aile İçi İletişim

2021: İlahiyat Kariyeri

2021: Mezheplerle Birlikte Yaşamak

2021: Arapça Günü

TV ve İnternet Programları

Bu tür program kayıtlarımı Video Galeride görmek için tıklayınız!

.

.