Kitap
Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham, Marmara Üniversitesi, İstanbul 1993, 96 sayfa. YL Tezim.

Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam’a Bakışı, Marmara Üniversitesi, İstanbul 2000, 277 sayfa. DR tezim. Aynı isimle (Ensar Neşriyat, İstanbul 2004, 430 sayfa) yayımlanmıştır.

Klasik Dönem Mezhepler Tarihi Kaynaklarının Objektifliği (İmamiyye Şi’ası Örneği), Rize 2011, 217 sayfa.
İmamiyye Şi’a’sında İmam ve Toplum, Rize, 2017, 189 sayfa.

Makale
İsna Aşeriyye’de İmamın Otoritesi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 3/3, (2003), ss. 109-125.

İbnu’l-Mutahhar el-Hillî’ye Göre İmamet, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 46, sayı 1, (2005), ss. 85-102.

İmamiyye Şi’ası’nda İmamın Yetkilerinin Fakihlerce Devralınma Süreci, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2/1 (Bahar 2009), ss. 43-75.

Cem Dergisi’nin Bakış Açısıyla Kerbela, Ondokuz Mayıs üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 29, ss. 179-224.

Mezhepler Tarihi Akademik Yayınlar Bibliyografyası, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 4/2 (Güz 2011), ss. 185-254, Gülsüm KABA ile ortak yayın.

Mezhepler Tarihi Akademik Makaleler Bibliyografyası, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 5/1 (Bahar 2012), ss. 141-208, Pervin USBURAK ile ortak yayın.

Cem Dergisi’nde Sunulan Alevilik Kavram Kaynak ve Tarihi, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 9/2, ss. 167-238. Yaşar Şanlı ile ortak yayın.

Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/11, ss. 8-51. Yaşar Şanlı ile ortak yayın.

Cem Dergisi’nin Sunumuyla Alevilik’te İnançlar, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 10/1, ss. 51-51. Yaşar Şanlı ile ortak yayın.

Bildiri
İmamiyye Şi’ası’nda Dînî Otorite, Dînî Otorite Sempozyumu, 12-13 Eylül 2003 Rize, 42 sayfa.
Bir Cumhuriyet Aydını Olarak M. Şemseddin Günaltay, M. Şemseddin Günaltay Sempozyumu, 16-18 Ekim 2015 Erzincan.
İslam Kültüründe Mezhepler Üstü Din Kardeşliği Vurgusu, 3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 2017, Sevilla / İSPANYA

Çeviri
Riffat Hassan, İkbal Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve Kader, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2/1 (Ocak 2004), s. 83-94.

Kitap & Sempozyum Tanıtım
Hatice KELPETİN ARPAGUŞ, Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 6 (2001) s. 170-173.
Uluslararası Muhammed b. Tavit et-Tanci Sempozyumunun Ardından, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 4/2 (Güz 2011), ss. 149-167.
Hasan ONAT, Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 14/1 (Bahar 2021), ss. 597-621.

Konferans
İslam’da Mezhep Ayrımcılığı, 2000, Rize.
Bid’at ve Hurafeler, 2001, Gümüşhane.
Hz. Peygamberin Örnekliği, 2002, Trabzon.
Özürlü Çocuk Sahibi Olma ve İslam İnançları, 2003, Rize.
Hz. Peygamber’in İnsanlarla İlişkileri, 2004, Rize.
Nerden Geldim İlahiyata?, Rize Üniversitesi 2005, Rize.
İslam’da Peygamberlere İman, 2006, Trabzon.
Din, Mezhep ve İnsan, AÇÜ. 2014, Artvin
Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının Din Algısı, 19 Ekim 2015, Erzincan.
Hatm-i Nübüvvet veya Peygamberlik Bitti mi? RTEÜ. 2006, Rize.
Son Peygamberlik ve Allah’la İletişim, GÜ. 2019, Giresun
Merhamet Ekseninde Aile İçi İletişim, 2021 Rize.

TV Programları
Ehl-i Sünnet Kimliği, Çay TV, 07.01.2021
Kudüs’te Kan Niçin Var? Nasıl Durur?, Çay TV, 20.05.2021.
Ehl-i Sünnet’in Temel Dinamikleri – Farklı Bakış, Diyanet TV, 07.06.2021

Söyleşi
Akademik Bir Derginin Serencamı: e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2020.

Panel
Müslümanlar Arası Tahammul Tenkit ve Tekfir, 2016 Rize.
Ortadoğuda Mezhepsel Gerilim, 2016 Rize.
İslam Mezhepleri, 2018 Rize

Editörlük


Röportaj
İlahiyat Üzerine, rop. Halit Gökçe, Emanet Dergisi, sy. 10 (Mayıs-Haziran 2001), s. 19-20.
İslam, Kur’an ve Hıristiyanlık Üzerine, rop. Elşad Miri, Ekspress Gazetesi (Azerbaycan), 20 Haziran 2003, s. 14. http://www.express.com.az

Devam Eden Çalışmalar
Mezhepler Tarihçisi Olarak İbn Haldun