Çalışmalarım

Kitap
Mütekaddimin Devri Kelamcılarına Göre Bilgi Kaynağı Olarak Keşf ve İlham
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993, 96 sayfa. Yüksek Lisans Tezim.
Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam’a Bakışı
Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2000, 277 sayfa. Doktora tezim.Aynı isimle (Ensar Neşriyat, İstanbul 2004, 430 sayfa) yayımlanmıştır.
Klasik Dönem Mezhepler Tarihi Kaynaklarının Objektifliği (İmamiyye Şi’ası Örneği), Rize 2011, 217 sayfa.
İmamiyye Şi’a’sında İmam ve Toplum, Rize, 2017, 189 sayfa.
Makale:
İsna Aşeriyye’de İmamın Otoritesi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 3/3, (2003), ss. 109-125.
İbnu’l-Mutahhar el-Hillî’ye Göre İmamet”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 46, sayı 1, (2005), ss. 85-102.
İmamiyye Şi’ası’nda İmamın Yetkilerinin Fakihlerce Devralınma Süreci, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 2/1 (Bahar 2009), ss. 43-75.
Cem Dergisi’nin Bakış Açısıyla Kerbela, Ondokuz Mayıs üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 29, ss. 179-224.
Mezhepler Tarihi Akademik Yayınlar Bibliyografyası”, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 4/2 (Güz 2011), ss. 185-254, Gülsüm KABA ile ortak yayın.
Mezhepler Tarihi Akademik Makaleler Bibliyografyası”, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 5/1 (Bahar 2012), ss. 141-208, Pervin USBURAK ile ortak yayın.
Cem Dergisi’nde Sunulan Alevilik Kavram Kaynak ve Tarihi, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 9/2, ss. 167-238. Yaşar Şanlı ile ortak yayın.
Cem Dergisi’ne Göre Alevilik’te Sosyal Hayat, Kurumlar ve Gelenekler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6/11, ss. 8-51. Yaşar Şanlı ile ortak yayın.
Cem Dergisi’nin Sunumuyla Alevilik’te İnançlar, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 10/1, ss. 51-51. Yaşar Şanlı ile ortak yayın.
Bildiri:
İmamiyye Şi’ası’nda Dînî Otorite”, Dînî Otorite Sempozyumu, 12-13 Eylül 2003 Rize, 42 sayfa.
Bir Cumhuriyet Aydını Olarak M. Şemseddin Günaltay”, M. Şemseddin Günaltay Sempozyumu, 16-18 Ekim 2015 Erzincan.
İslam Kültüründe Mezhepler Üstü Din Kardeşliği Vurgusu”, 3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, 2017, Sevilla / İSPANYA
Çeviri:
Riffat Hassan, İkbal Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve Kader, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2/1 (Ocak 2004), s. 83-94.
Kitap & Sempozyum Tanıtım:
Hatice KELPETİN ARPAGUŞ, Osmanlı Halkının Geleneksel İslam Anlayışı ve Kaynakları, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 6 (2001) s. 170-173.
Uluslararası Muhammed b. Tavit et-Tanci Sempozyumunun Ardından, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, 4/2 (Güz 2011), ss. 149-167.
Konferans:
İslam’da Mezhep Ayrımcılığı, 10.05.2000, Rize.
Bid’at ve Hurafeler, 31.03.2001, Gümüşhane.
Hz. Peygamberin Örnekliği, 2002, Trabzon.
Özürlü Çocuk Sahibi Olma ve İslam İnançları, 11.04.2003, Rize.
Hz. Peygamber’in İnsanlarla İlişkileri, 07.05.2004, Rize.
Nerden Geldim İlahiyata?, 19.04.2005, Rize.
İslam’da Peygamberlere İman, 22.04.2006, Trabzon.
Din, Mezhep ve İnsan, 2014, Artvin
Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının Din Algısı, 19 Ekim 2015, Erzincan.
Son Peygamberlik ve Allah’la İletişim, 6 Mart 2019, Giresun
Röportaj:
İlahiyat Üzerine, rop. Halit Gökçe, Emanet Dergisi, sy. 10 (Mayıs-Haziran 2001), s. 19-20.
İslam, Kur’an ve Hıristiyanlık üzerine, rop. Elşad Miri, Ekspress Gazetesi (Azerbaycan), 20 Haziran 2003, s. 14. http://www.express.com.az
Devam Eden Çalışmalar:
Mezhepler Tarihçisi Olarak İbn Haldun